Oleme muutnud oma nime ja kolime uuele kodulehele: loomateraapiakeskus.ee 

 

Mis on tasapisi targemaks?

 

 • Tasapisi Targemaks on psühholoogi ja loomaarsti loodud MTÜ.
 • Tasapisi Targemaks ühendab oma tegevuses looduse ja inimese, tulemuseks on loomateraapia inimestele.
 • Tasapisi Targemaks on sõnapaar, mis väljendab elulaadi.
 • Tasapisi toimunud muutused on püsivad. Loodud kindlale alusele. 
 • Tasapisi endasse ja lähedastesse panustatu annab meile kindlustunde ja rahulolu.
 • Tasapisi Targemaks saame siis, kui rajame oma elu väärtustele.
 • Tasapisi Targemaks aitab teil selgust saada oma väärtustes.

 

 Oma töödes ja tegemistes järgime järgmisi väärtusi:

 

psühholoogi

avatus       
 • Avatus

 • LoovuS       

loovus

 areng        

 • Areng

 • Hoolivus    

hoolivus