Kristi Raava
kristi 

Psühholoog 


Töö saviväljal terapeut, Saksamaa

Gordoni Perekooli litsenseeritud koolitaja, USA

Loomaterapeut, USA Deveri Ülikooli litsensiga

Väärtusarenduse koolitaja, konsultant, Tartu Ülikool

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala. Aastast 2003 alustasin tööd koolis psühholoogina. Nüüdseks on tööst saanud hobi, mis pakub aina rohkem väljakutseid ja arenemisvõimalusi. Lisaks ülikoolile on mulle õpetajateks minu kolm last ja meie pere loomad (2 koera, 2 hobust, merisiga ja küülik)

Minu töö märksõnadeks on lapsed, loovus, loomad, suhtlemine ja väärtused.

 Lapsed ja loovus minu elus

Psühholoogi tööd alustades oli mulle teejuhuks lause, „töö selleks, et laste silmad säraksid”. Töötades laste ja noortega sai mulle selgeks, et sõnadega ei jõua alati oodatud tulemuseni, vaja on veel midagi. Nii alustasin õpinguid loovteraapiate alal, mille abil saab inimene ennast väljendada joonistades, savi voolides, muusikat luues. Olen täiendanud ennast erinevatel loovteraapia koolitustel Tallinna Ülikoolis, läbinud Töö saviväljal terapeudi koolituse ja asutanud Eesti Loovteraapiate Ühingu.

 Loomad minu elus

Loomad on tulnud minu ellu tasapisi.
Olen üle kümne aasta hobuse omanik. Hobune Anu on mul aidanud iseennast avastada, õpetanud kannatlikkust, siin ja praegu olemist, andnud teadmise, et hirmust saab võitu siis kui sellega tegeleda.

Oma truu sõbra Rosinaga (must labrador) olen andnud koolis tunde ja nõustanud lapsi. Näinud seda, kuidas nõustamisel koeraga kohtumine  elustab inimestes nii kurbasid kui ka rõõmsaid sündmusi nende elust.
Loomad on minu töös abiks usalduse ja kontakti loomisel. Nad aitavad nõustamisel  luua turvalise ja pingevaba õhkkonna. Psühholoogi töö vundamendiks on usaldus ja kontakt kliendiga.

2013 aastal läbisin USA-s Denveri Ülikoolis loomateraapia litsentsi koolituse ja oman õigust viia läbi tegevusi, õpet ja teraapiat loomade abil.

 

Suhtlemine

 

Dr. Thomas Gordon on öelnud, et läbi suhtlemisoskuste loome sildasid inimese ja inimese vahele. Mida paremad on meie suhtlemisoskused seda tugevamad ja kaua kestvamad on sillad ehk suhted.


Alates 2007 aastast olen läbi viinud  õpetajatele ja lapsevanematele suhtlemistreeninguid. 
Viimase paari aasta jooksul on minus tekkinud arusaam, et nii loomariigis kui inimeste maailmas on suhtlemisel sarnased reeglid. Vahel me ainult ei oska neid märgata.

 

Väärtused

Viimastel aastatel olen järjest rohkem hakanud endale teadvustama, et meie elu juhivad väärtused. Sageli teevad nad seda alateadlikult ja meile enesele märkamatult. Väärtused saadavad meid nii kodus, kui tööl. Näiteks sobivad meile osad organisatsioonid rohkem, kui teised ja sageli on selle põhjuseks just väärtused, mis kas ühtivad või ei ühti meie endi väärtustega. Öeldakse, et organisatsioonis on väärtused nagu õhk, mida me hingame aga ei näe. Seega on väga oluline muuta see õhk enda jaoks nähtavaks ja olla teadlik sellest, mida me sisse hingame.

Mulle meeldis Marju Lauristini mõte: „Väärtused on nagu taevatähed, mis annavad meie tegevusele mõtestatuse.“


2012 olen Tartu Ülikooli Eetikakeskuse, väärtusarenduse koolitaja ja konsultant.

Olen läbi viinud väärtuste ja väärtuskonfliktide teemalisi koolitusi ning teinud väärtusanalüüsi organisatsioonidele.

 Loe lisaks CV-d