Mis see on?
 Väärtused loovad organisatsiooni näo ja eripära. Väärtusi on erinevad autorid käsitlenud organisatsiooni selgroo või organisatsiooni õhuna.
Väärtuspõhiselt loodud organisatsioonid on püsivad. Väärtusi tundes ja arendades saab organisatsiooni efektiivselt juhtida.
Väärtusarendusega võib alustada algusest - väärtuste otsimisest ja sõnastamisest kuni konkreetsete tegevusteni välja. Samuti sobib analüüs väga hästi organisatsioonidele, kes soovivad saada selgust, kuidas nende endi poolt sõnastatud väärtused avalduvad igapäevastes tegevustes, traditsioonides ja keskkonnas.

Väärtusarenduse alustamiseks on kõige olulisem huvi ja motivatsioon antud teema vastu.

Kellele?

Väärtusarenduse analüüs on ühe organisatsiooni põhine.

Mida tehakse?

Väärtusarenduse analüüs koosneb erinevatest tegevustest.

  • Intervjuud töötajate ja juhtkonnaga
  • Füüsilise keskkonna analüüs
  • Suhtlemissituatsioonide vaatlus
  • Dokumentatsiooni analüüs
  • Traditsioonide ja ürituste analüüs