• Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogina olen nõustanud üle 10 aasta erinevas vanuses lapsi ja nende vanemaid. Probleemid, millega olen tegelenud: depressioon, koolifoobia, erinevad hirmud (nt. koera hirm), lein, koolikiusamine, vanemate lahutus, käitumisprobleemid, madal õpimotivatsioon, kutsenõustamine, ärevushäired, ADHD jne. 

Lastega töötades kasutan peamiselt loovteraapia meetodeid. Loovteraapiad on teraapia liik, kus terapeutilise tulemuse saavutamiseks kasutatakse erinevaid loovtegevusi (joonistmine, maalimine, muusika loomine, voolimine).