saviv2ljal

Mida tähendab töö saviväljal?
Töö saviväljal on gestaltteraapia meetod mis on välja töötatud Saksamaal prof. Heinz Deuseri poolt 1970.-1980. aastatel.
Töö saviväljal on kehaline tegevus, mille käigus inimene ei pea midagi rääkima. Selle asemel kõnelevad käed ja keha.
Kõik, mis me elu jooksul kogeme salvestub nii meie ajju, kui kehasse. Kehasse salvestatud info on sageli peidetud ja meile teadvustamata.
Inimese kehahoid, tema liigutused, käte ja sõrmede kasutamine räägivad savivälja meetodit õppinud spetsialistile sellest, millised on kliendi sisemised vajadused, millised on vajakajäämised arengus ja kuidas neid kompenseerida.

Kellele?
Töö saviväljal on tegevusele orienteeritud teraapia meetod, mis sobib hästi lastele kes ei suuda, ei taha või veel ei oska ennast keeleliselt väljendada.
Sama meetodit kasutatakse ka töös noorte ja täiskasvanutega. Savitöö aitab läbi töötada erinevaid kriisikogemusi ja lahti rullida enesetaju.

Kuidas see käib?
Savitööl on selged piirid ja samas ka piiramatud võimalused. On kast saviga, kauss veega ning kõrval istuv turvaline inimene (saatja). Materjali on piisavalt, see ei hakka vastu ega purune kildudeks hoolimata sellest, mida sellega tehakse. Terapeudi roll on olla kliendile saatjaks, pakkudes protsessi ajal turvalist eneseväljenduse võimalust.

Töös saviväljal saavad lapsed kasutada suurt hulka savi- midagi valmis teha, näidata, tunda, millestki vabaneda, vormida, hoida, haarata, puudutada, hoolitseda (pilt nr. 5136)
Kätega savi ja vee puudutamine annab mõnusa tunde ning käed ja sõrmed muutuvad osavamaks.

Millisel viisil see mõjub?
Savitöö on üle kantav inimese igapäevasele elule- kuidas inimene midagi puudutab, kuidas kasutab ruumi ja objekte. Savitöö annab võimaluse neid aspekte ja oma eripära teadvustada ja analüüsida.
Lisaks soodustab saviväljal samaaegselt kahe käega töötamine lapse aju arengut. Lapse vasak ja parem ajupoolkera suhtlevad omavahel ja tänu sellele paranevad erinevate ajukeskuste vahel olevad seosed.
Oluline on võimalus savitöö protsessis ennast ohutult välja elada - olla agressiivne, rünnata, väljendada oma jõudu, viha, raevu, ahastust ja kurbust. Savi annab võimaluse ennast turvaliselt maandada.

Tegutsemine saviväljal annab võimaluse:
- tugevdada minatunnetust, kasvatada enesekindlust, avastada iseennast
- luua sisemist tasakaalu, maandada pingeid
- saada üle hirmudest, lahendada kriisiolukordi
- kogeda rõõmu tegutsemisest, avastada sisemisi loovaid jõude
- leevendada traumajärgsed sümptomeid
- arendada peenmotoorikat
- arendada keskendumisoskust
- muuta käitumismustreid, teadvustada suhtlemisprobleeme
- tunnetada piire ja nende vajalikkust

Töö saviväljal sobib hästi lastele ja noortele, kellel on:
- raskusi kooliküpsuse saavutamisega
- hüperaktiivsuse sümptomid
- ärevushäire
- hirmud
- madal enesehinnang
- psühhosomaatilised sümptomid (enurees, enkoprees, tikid)
- suhtlemis- ja kontaktiloomise probleemid
- raskused liigutuste koordinatsioonis ja tasakaalustamises
- keskendumisraskused
- depressioon